ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY
   Palackého 793

   542 32 ÚPICE

   telefon škola:    499 881 124
                              775 032 516
   telefon jídelna: 499 781 429
                             733 662 895

   e-mail:  zsul@zsul.cz 

ID datové schránky: g2bmtrd

 

 

Den Země a XIX. ročník Igelitiády

Ve středu 11. dubna 2018 se na naší škole konal Den Země. I v letošním roce jsme ho oslavili „pracovní“ akcí, kterou všichni dobře známe pod názvem Igelitiáda. Příští rok tomu bude již dvacet let, co vyšli první sběrači ke břehům řeky Úpy, aby odklidili nepořádek, který se nachytal na větvích stromů a keřů a na stéblech trávy.

Podařilo se nám zapojit do celostátního projektu Ukliďme svět, Ukliďme Česko (http://www.uklidmecesko.cz/). Díky němu bylo o naší akci nejenom slyšet, ale dostali jsme také vybavení ke sbírání v podobě pytlů a ochranných rukavic. Spolupráci si velmi chválíme a napřesrok se pokusíme zapojit znovu.

Do Igelitiády se zapojují i další školy a školky v našem okolí. Tímto velmi děkuji za aktivní účast Městskému gymnáziu a Střední odborné škole v Úpici (studenti této školy sbírají odpadky ze břehů řeky Úpy napříč celými Suchovršicemi), Speciální škole v Úpici (ta zajišťuje úklid řeky v centru města), Základní škole Bratří Čapků (její žáci se starají o Máchovu stezku a místní komunikace směřující na Svobodné), Základní škole a Mateřské škole v Havlovicích (žáci této školy uklízejí havlovické komunikace a děti ze školky se každoročně starají o studánku v Habřině) a mateřským školkám z Libňatova a Suchovršic (ty sbírají nepořádek ve svém nejbližším okolí). Nelze zapomenout na velké díky pro havlovické Junáky, kteří nám každoročně pomáhají s úsekem od havlovického mostu U Mandle až po splav u pily.

Stejně tak se sluší poděkovat i vedením měst a obcí, která nám pomáhají s likvidací nasbíraného odpadu a dále také Technickým službám města Úpice, jelikož bez jejich pomoci bychom ty hromady odpadu nikdy vlastními silami nedostali do sběrného dvora.

 

A jak probíhal Den Země na Lánech? Žáci od první do čtvrté třídy měli možnost zúčastnit se výukového programu Agility. Seznámili se s péčí o psího mazlíčka. Podívali se na dnes velmi moderní sportovní aktivitu, kterou jim předvedli nádherní pejsci. Po zhlédnutí tohoto programu se žáci pod vedením svých třídních učitelek vydali do nejbližšího okolí školy (například do lesoparku Dlouhé záhony), kde stejně jako jejich starší spolužáci sbírali poházené odpadky. Děti z páté třídy se postaraly o zvelebení okrasných záhonů před školou a také o úpravu herního a sportovního areálu za školou.

Druhostupňoví žáci se vydali ke břehům řeky Úpy, aby z jejich spárů vytahali všemožný nepořádek. Dle rozhovorů s některými účastníky stojí za připomenutí nalezené lešeninové trubky, lednička, dvouplotýnkový vařič, plastové židle, pneumatiky a podobné zajímavůstky. Ne vše bylo vytaženo přímo ze břehů, spousta se toho našla ve stráni nad Jutou. Je vidět, že někteří spoluobčané asi ještě nezapomněli na to, že tam dříve byly černé skládky a střepáky a stále je láká tam něco vyvážet. Optimistickou tečkou na závěr je ale fakt, že okolo řeky už toho není tolik, jako dříve. smiley

 

Velmi si vážím toho, že jsme letos mezi námi mohli přivítat jednu dobrovolnou sběračku z řad veřejnosti (moc díky Lucko!!! wink). A samozřejmě velké díky patří všem pomocníkům, kteří se do naší akce zapojili. Jste báječní!

           

Petra Nývltová, koordinátorka akce

Kde nás najdete...

Jsme zapojeni...

 

Přihlášení