ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY

   Palackého 793

   542 32 ÚPICE
   telefon: 499 881 124
                    775 032 516
   e-mail:  zsul@zsul.cz 

ID datové schránky: g2bmtrd

 

 

V sobotu 3. března 2018 se koná už 20. dětský karneval. Po zbourání závodní jídelny Juty bylo třeba najít nové prostory. Rej masek, který pořádá pedagogický sbor Základní školy Úpice-Lány, se tak uskuteční v Městském sále. Ten je limitován menší kapacitou, která bohužel není „nafukovací“. Proto bylo nutné přistoupit k předprodeji vstupenek. Ten začne 5. února 2018 v kanceláři ZŠ Úpice-Lány (od 7 do 16 hodin) a bude trvat až do vyprodání všech lístků. Samotný karneval začíná v 15 hodin. Připraveny jsou hry, hudba, občerstvení a soutěže o hodnotné ceny. (Tch)