Den učitelů 2018

Ve středu 28. března 2018 připravil dětský parlament oslavu Dne učitelů. Zapojil se tak do projektu "Hrdá škola", pod jejíž hlavičkou se na různých školách v republice pořádají akce, které mají přinést zpestření školní docházky. 

Parlamenťáci připravili obálky se jmény učitelů, které nalepili na dveře tříd a kabinetů. Do nich mohli žáci vkládat vzkazy a poděkování. Všichni učitelé byli o velké přestávce pozváni na malé občerstvení do sborovny. Žáci si uvědomují, že ve škole se o ně starají i nepedagogičtí pracovníci. Proto všem na posilnění nervů předali čokoládu s poděkováním. Po celé dopoledne probíhal vyměněný den, kdy do školních lavic zasedli vyučující a k tabuli se postavili žáci. A vůbec to pro ně nebylo snadné. Pro pobavení se vyplňovala anketa "Poznáš hlášky učitelů?". Vše je zdokumentováno v reportáži Televize- JS. (Ji)