Školní družina 2022-2023

ŠD 22 23 


 

Hlavní cíle výchovně-vzdělávací činnosti ve školní družině

 
 1. Zaměření na hygienické návyky (prevence - onemocnění Covid 19)
                 2. Vzbuzovat zájem o učení, poznání a získávání dovedností pro praktický život
                 3. Vytváření dobrého kolektivu a vzájemné pospolitosti
                 4. Sportovní činnosti napříč odděleními (vzájemné turnaje, atletika, míčové hry, jóga...)
                 5. Nabídka pestré zájmové činnosti
                 6. Patronát nad psím útulkem v Trutnově