Schůzka s poslanci

V prosinci jsme sepsali otevřený dopis poslancům Parlamentu České republiky. V něm jsme zákonodárce požádali o pomoc při řešení neutěšené situace ve školství. Text dopisu podepsaného starostou města a ředitelem školy si můžete připomenout zde. V pátek 10. 1. 2020 na něj reagovali svojí návštěvou poslanci Lucie Šafránková, Pavel Plzák, Zdeněk Podal a Tomio Okamura. Sešli se se zástupci naší školy, města a ředitelem Základní školy Bratří Čapků. Přijeli, aby se se situací seznámili přímo na místě a zároveň představili náměty, jak by se dalo vyjmenovaným neduhům předejít. Především šlo o sedm změn v návrhu novelizace zákona o pomoci v hmotné nouzi. Aby osoby, které vědomě nechtějí pracovat a přitom se nestarají o děti plnící školní docházku, nedostávaly dávky v plné výši. Aby své děti, které do školy chodí sporadicky, nemohly beztrestně omlouvat alibistickým zápisem do žákovské knížky "rodinné důvody". Náš dopis budou ještě v lednu projednávat školský výbor a sociální výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Těšíme se, že navrhované změny doporučí poslancům k odhlasování. Do školy se v příštích dnech chystají také další poslanci a jeden senátor. K našemu dopisu se připojily i některé další základní školy v ČR. Věříme, že při naplňování aktualizovaného zákona budou mít učitelé v rukou takové prostředky, které současný stav výrazně vylepší. Pedagogický sbor bude mít tak více času a energie, aby mohl žáky vzdělávat v klidu, bez vyčerpávajícího permanentního řešení výchovných problémů. Stávající podmínky "odnášejí" především žáci slušní a vědění chtiví. A to je vůči nim nefér. (kal)