Dějepisná olympiáda

Dne 14. 1. 2020 proběhlo na ZŠ Komenského v Trutnově okresní kolo dějepisné olympiády. Tematické zaměření zůstalo stejné jako v kole školním - „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“. Oba dva zástupci naší školy se s tímto zadáním vyrovnali obdivuhodně. Jakub Dibelka obsadil krásné 10. místo (55 bodů z 80) a Martin Tomek byl 20. (43 bodů z 80). Oběma chlapcům gratulujeme a děkujeme. (Jana Pižlová)