Harmonogram obhajob absolventských prací

Žáci deváté třídy už své absolventské práce odevzdali. Desátý ročník jejich povinné tvorby na naší škole vyvrcholí 25.–27. 5. 2020 obhajobami. Časový rozpis, názvy zpracovaných témat, jména autorů a složení komisí najdete zde. (kal)