Hodnocení druhého pololetí

V souladu s § 4 Vyhlášky MŠMT 211/2020 Sb. informuji žáky ZŠ Úpice–Lány a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019–2020. Budeme vycházet zejména z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněna osobní přítomnost žáků na vzdělávání, jak schválená vyhláška velí. Jen podpůrně pak z podkladů získaných při vzdělávání na dálku (zohledníme snahu, samostudium, odevzdávání úkolů apod.). A když ani to "nepomůže", pak bude druhým podpůrným podkladem hodnocení daného žáka v I. pololetí. Upřednostňujeme hodnocení známkami. Protože tělesnou výchovu na II. stupni tentokráte nelze hodnotit podle bodového stavu v soutěži O nejlepšího sportovce školy, budou žáci hodnoceni pouze známkami 1 a 2 (pokud má žák body ze "Sportovce", dostane 1; pokud nemá dostatek bodů, ale projevil aktivitu při dálkovém vzdělávání TV, obdrží také jedničku; pokud nemá body ze "Sportovce" a neprojevil aktivitu při dálkovém vzdělávání TV, bude mít na vysvědčení stupeň "chvalitebný". P. Kalousek