10 let školního Moodle

18. května 2010 se přihlásil do Moodle na naší škole první uživatel. Právě před deseti lety jsme se zařadili do společenství škol, které systému pro podporu učení online začaly důvěřovat. Jak pravil iniciátor zavedení Moodle na naší škole pan učitel Zdeněk Hrabánek: "Učíme a učíme sebe bez omezení časem a místem." V kurzech už po 10 let nacházejí žáci zápisy z hodin, videa k aktuálnímu učivu, odkazy na rozšiřující informace na internetu, ankety, už po 10 let na Moodle komunikují, spolupracují, plánují, soutěží, mají přehled o výsledcích, archivují, digitalizují... Jeho využití doceňují všichni aktéři lánské školy především v posledních týdnech, kdy probíhá výuka dálkově. Možná takový "dárek" k narozeninám. Tak ať nám společně slouží i další dekády. (kal)