Přírodopisná soutěž - 2. kolo

Teoretická část školního kola v přírodopisné soutěži proběhne ve středu 20. května 2020 od 8:00 do 13:00 na školním Moodlu. Téma letošního školního kola je "Láska a rozmnožování zvířat". Školní kolo je především určeno pro žáky 6.-9. tříd, ale účast páťáků samozřejmě uvítáme. Nejlepší jedinci budou opět vyhodnoceni a úspěšní řešitelé získávají jedničku! (Jč)