Počinem roku dálková výuka

Jak každý rok, tak i letos, byli žáci 9. třídy požádáni o vyplnění ankety Počin roku. Nejvíce bodů vycházející žáci přidělili dálkové výuce. Stříbrným počinem byl 3D tisk přípravků na šití ochranných roušek a plastových dílů na ochranné štíty. Na třetím místě se stejným počtem bodů skončily dva skutky: 5 ředitelských pochval udělených během jednoho školního roku jednomu žákovi (Ondřeji Peterovi) a rozhodnutí, že dálková výuka všech tříd a předmětů i online vyučování bude probíhat přes školní Moodle. Kompletní výsledky 20. ročníku ankety Počin roku na ZŠ Úpice-Lány najdete ZDE. (kal)