12.–16. 10. se budou učit sedmáci a osmáci na dálku

V souladu s novým opatřením MŠMT byly třídy druhého stupně ZŠ Úpice-Lány rozděleny na dvě skupiny. 6. A, 6. B a 9. A bude od 12. do 16. 10. pokračovat v prezenční výuce (bude osobně chodit do školy), 7. A, 7. B a 8. A se budou příští týden učit dálkově. Veškeré informace najdou žáci v kurzech na školním Moodle. V týdnu od 19. do 23. 10. si role vymění (6. a 9. třídy doma, 7. a 8. třídy ve škole). Sledujte aktuální rozvrh hodin. Během distanční výuky mají žáci právo na oběd ve škole. Pokud by ho chtěli využít, pak je třeba si v příslušném týdnu oběd přihlásit (automaticky byly obědy odhlášeny) a zkonzumovat ho mezi 12:05 až 12:30 hodin. P. Kalousek