Návrat žáků 1. a 2. třídy do školy

Ve středu 18. listopadu dojde k návratu žáků 1. a 2. třídy do školy zpět k prezenční výuce. Pro žáky bude připravena také školní družina, a to v časech 6:30 - začátek vyučování a konec vyučování - 15:30. Žáci 1. třídy budou navštěvovat školní družinu č. 1, žáci 2. třídy budou navštěvovat školní družinu č. 2.
Začátek vyučování pro žáky 1. třídy bude v 7:55, konec vyučování bude v 11:35.
Začátek vyučování pro žáky 2. třídy bude v 8:05, konec vyučování bude v 11:45.
Pro žáky budou připravovány svačinky a obědy podle toho, jak mají přihlášeno v systému školní jídelny. (Hč)