Igelitiáda je zpět!

S radostí oznamujeme celému světu, že po dvouleté odmlce opět připravujeme na naší škole Igelitiádu - tradiční projekt oslavující Den Země. Přesně za měsíc - ve středu 6. dubna 2022 - se žáci naší školy, ale i okolních škol a školek či členové Junáku, zapojí do úklidových prací na březích řeky Úpy, u přilehlých komunikací a stezek i v okolí školních budov. Celá akce proběhne v rámci celorepublikového projektu Ukliďme Česko. Na případné dobrovolníky z řad veřejnosti se budeme těšit. (Ný) 

PLAKAT DZaIG 2022