Osm žáků 100%

Po 17 dnů se zájemci z 1. a 2. stupně účastnili soutěže k zimní olympiádě v Pekingu. Každé ráno se na sportovní nástěnce a na webových stránkách školy objevila jedna aktuální otázka, na kterou žáci měli možnost odpovědět vždy do druhého dne. Soutěže se zúčastnilo 33 žáků. Osm z nich správně odpovědělo na všech 17 otázek a získají sladkou odměnu. Z úspěšných řešitelů budou potom 24. března 2022 vylosování tři šťastlivci, kteří obdrží věcnou cenu. Žákům 2. stupně byly připsány body do hodnocení tělesné výchovy. (Jč)