Doučování pro žáky ZŠ Úpice-Lány

V rámci prevence školní neúspěšnosti upozorňujeme rodiče, že naše škola je i nadále zapojena do Národního plánu doučování. Na škole momentálně pracuje 12 doučovacích skupin (jedna dokonce pro ukrajinské žáky). Přehled jednotlivých skupin naleznete  na webových stránkách školy v sekci ŠKOLNÍ ČASOPIS, konkrétně v říjnovém čísle. Skupiny nejsou uzavřené, kdokoliv z žáků bude mít zájem, může se přidat. Stačí se pouze domluvit s vyučujícím. (Vč)