Konzultační odpoledne pro rodiče žáků 1.–4. a 6.–9. tříd

V úterý 12. dubna 2022 se od 16 do 18:30 uskuteční konzultační odpoledne pro rodiče žákyň a žáků 1.–4. a 6.–9. tříd. Zákonní zástupci mohou spolu s pedagogy "probrat" hodnocení prospěchu svého dítěte v třetím čtvrtletí kdykoliv v uvedeném časovém rozmezí. Třídní schůzka rodičů žákyň a žáků 5. A se koná ve čtvrtek 28. 4. 2022 od 15:30 hodin. (Ks)