Konkurz na moderátory

Vyhlašujeme „Konkurz na moderátorku/moderátora TV JS za ZŠ Úpice-Lány“. Zájemci z 6.–8. tříd se mohou dostavit v pondělí 2. května 2022  ve 14:00 hodin do učebny fyziky. A co by měl takový zájemce prokázat? Určitě velmi dobrou znalost mateřského jazyka, především jeho spisovné formy. Důležitým předpokladem je také bezchybná výslovnost, odvaha vystoupit nejen před kamerou, ale třeba i před nabitým sálem. Za velké plus je považována schopnost improvizace, smysl pro humor a také touha učit se něčemu novému. Není potřeba se hlásit dopředu, stačí dorazit v určený den a čas. Těšíme se na vás. (Vč, Ji, Pž)