Poslední letošní poznávačka

Ve středu 8. června 2022 se uskuteční školní kolo v poznávání rostlin, hub a lišejníků pro žáky 6.-8. tříd. Sejdeme se v 7:00 v učebně chemie. Kdo máte zájem ještě o zlepšení známky z přírodopisu, určitě přijďte. Seznam rostlin, hub a lišejníků pro školní kolo je na Moodlu v kurzu "Přírodopisné soutěže". Už se těším na hojnou účast. (Jč)