Školní jídelna

Obědy na měsíc září se vybírají od pondělí do středy / 29. 8. 2022 - 31. 8. 2022/ v kanceláři školní jídelny od 9 - do 11 hodin. 
7 - 10 let    21 dnů x 29,- = 609,- Kč
11 - 14 let   21 dnů x 32,- = 672,- Kč 
15 let          21 dnů x 35,- = 735,- Kč
Veřejnost    21 ob. x 85,-  = 1785,- Kč

Žáci z prvních tříd a nově příchozí si zakoupí čip á 120,- Kč
Svačinky  á 19,- Kč budou od pondělí 5. 9. 2022