Sběr starého papíru opět startuje!

Rádi bychom v tomto školním roce opět zavedli sběr starého papíru. Protože Úpice papír nevykupuje, jsme předběžně domluveni na jeho odvozu a výkupu s firmou P+P v Červeném Kostelci. S tím souvisí i organizace svozu z vašich domácností do školy. Jednalo by se o 3 termíny – listopad, únor, květen – které budou včas uveřejněny (webové stránky školy, FB,…).
Podmínkou výkupu je:

  • papír třídit, tzn. zvlášť
    • kartony
    • noviny, časopisy, kancelářský papír (v žádném případě papír směsný a znečištěný)
  • papír svazovat do balíků tak, aby byl zřetelný jeho obsah

Předem děkujeme všem potencionálním sběračům. Váha odevzdaného papíru bude zaznamenávána. Nejlepší sběrači budou na konci školního roku vyhodnoceni a odměněni.

Z výtěžku sběru papíru budou financovány školní akce a odměny pro žáky tak, jak tomu bylo i v letech minulých. (Ný)