Strašidelná stezka 2022

Bojíte se rádi? Pokud ano, přijďte v pátek 4. listopadu k ZŠ Úpice-Lány, kde pro vás členové dětského parlamentu připravili STRAŠIDELNOU STEZKU. Na start se můžete dostavit mezi 17:15 až 19:00 hod. Akce proběhne ve spolupráci s RRPŠ naší školy. Občerstvení zajišťuje kavárna Přístav. Startovné činí 30 Kč za dítě. Na stezku bude dítě vpuštěvno pouze v doprovodu dospělé osoby. V cíli děti čeká malá odměna a čaj. Činnost dětského parlamentu podporuje MAS KJH, o.p.s. PŘIJĎTE SI UŽÍT VEČER PLNÝ ZÁBAVY! TĚŠÍME SE NA VÁS!