Přírodopisné soutěže 2023

V úterý 14. března 2023 se v učebně chemie uskuteční teoretická část přírodopisné soutěže pro zájemce z 6. až 9. tříd. V letošním roce na téma "Život je nebo není fér?" Čekají na vás záludné otázky ze života organismů, jejich potravní vztahy, jak se pohybují, jak se přizpůsobili přírodním podmínkám. Ti, co končí po páté vyučovací hodině, už mohou dorazit ve 13:00. Ostatní jsou potom očekáváni ve 14:00. O týden později, ve středu 22. března 2023, se koná poznávání živočichů. Úspěšní řešitelé získávají jedničku do přírodopisu, ostatní účastníci pochvalu do žákovské knížky. (Jč)