Ředitelské okénko #02

Svačiny pro žáky druhého stupně, servis pro deváťáky, blížící se volby do Školské rady ZŠ Úpice-Lány a mnohé další informace nabízí druhé Ředitelské okénko. Tentokráte se vyptávala Veronika Neureiterová z 8. A. Kamera a střih: Mgr. Jakub Huček. (kal)