V pondělí 25. června 2018 v podvečer bylo v lánské tělocvičně netradičním způsobem odepsáno 39 deváťáků. Jejich cesta na lánské škole začala 1. září 2009. Na dně lánského kornoutu už jim nezbyly žádné bonbony. Většina žáků se zapsala nějakým činem do historie školy. Na některé z nich se určitě nedá zapomenout. Byli velmi akční, nápadití, úspěšní, originální... Není snad oblast, v které nesoutěžili.

Byli členy dětského parlamentu, bez kterého by se neobešla řada školních akcí, připravovali a organizovali soutěže pro mladší kamarády. Z 9. A se jedná o Natku Čepelkovou, Járu Dušičku, Pavla Kašpara, Elišku Netolickou, Petru Janečkovou, Terku Osmíkovou, Kubu Pirného, Marušku Prouzovou, Divišku Šikovou. Z 9. B to byli Danek Čermák, Martin Henych, Pavel Jarý a Matěj Píša.

Vynikajících umístění v okresních i krajských kolech dosáhli zdravotníci. Petra Janečková, Maruška Prouzová, Diviška Šiková, Zuzka Horáková, Pavel Jarý a Matěj Píša nejen soutěžili, ale i školili žáky 1. stupně, vedli kroužek mladších zdravotníků, podíleli se na kurzu první pomoci pro mateřské školky a dělali figuranty či rozhodčí na dalších soutěžích. Těchto šest žáků se účastnilo i okresních kol dopravní soutěže.

Vědomostní soutěže byly také jejich parketou. Ať už to byla dějepisná (Petra Janečková, Diviška Šiková, Ondřej Astr), zeměpisná (Pavel Jarý), fyzikální (Matěj Píša), matematická (Matěj Píša, Pavel Jarý) a logická (Jan Sláma). Možná nadšení ze zdravotnických soutěží přivedlo právě šestici zdravotníků k nápadu účastnit se týmové soutěže tříd v Eurorebusu. Žádný ročník před nimi neměl tu odvahu pustit se do této celoroční soutěže.

Již od 1. třídy byli poctivými sběrači všeho možného. Přední místa ve sběru papíru, bylin, víček, tetrapaků patřila Pavlu Jarému, Matěji Píšovi, Hance Sedláčkové a Kamile Mackové.

Prosadit se dokázali i v literárních soutěžích (Petra Janečková, Lukáš Nývlt, Romana Suchánková, Ondřej Astr). Přes kola školní, okresní a krajská se dokázali probojovat až do kola celostátního.

V pěveckých soutěžích Lány zastupoval Jan Sláma. Na kulturních akcích, jejichž spolupořadatelem škola byla, nejčastěji pomáhaly Martina Bártová, Diviška Šiková a Jindřiška Poddaná.

Největších úspěchů však dosáhli ve sportu. Rekordy na dlouhých tratích Matyáše Vintra, ve skoku vysokém a v Lánském kolečku Lucky Sacherové, ve skoku dalekém a v Lánském kolečku Járy Kábrta několik let určitě nikdo nepřekoná. Lánský sport se díky nim po několika letech opět podíval do krajských kol. Nezapomenutelné sportovní okamžiky jsme zažívali s nimi v Poháru rozhlasu, atletickém čtyřboji, při Zátopkově desítce a šplhu. Letošní vítězství ve sportovním setkání škol byla třešinka na dortu. Nosit lánský dres byla pro ně čest, nikdy neodmítli školu reprezentovat. Naopak tito sportovci se o nominaci prali: Lucie Sacherová, Diviška Šiková, Filip Štiller, Jakub Pirný, Petra Janečková, Soňa Nedomová, Lukáš Nývlt, Marie Prouzová, Nela Borůvková, Danek Čermák, Martin Henych, Zuzka Horáková, Jára Kábrt, Matěj Píša, Jindřiška Poddaná, Filip Pytela, Hanka Sedláčková a Matyáš Vintr. Stejně jako loňští deváťáci jako jediní zakusili vítězství v Grand Prix pro první i druhý stupeň.

Mladší lánští žáčci to budou mít velmi těžké, aby navázali na jejich úspěchy. Deváťáci, děkujeme za vše, co jste pro školu dělali a získali. V dalším studiu a v životě vám přejeme, abyste byli stejně dobří jako doposud. (Jč)