V úterý 9. října 2018 se v učebně chemie od 16:00 hodin koná schůzka rodičů žáků 9. třídy. Rodiče obdrží informace, které se týkají přijímacího řízení na střední školy. Přítomny budou Iveta Votočková (výchovná poradkyně a vyučující češtiny), Iveta Jiříčková (vyučující matematiky), Lenka Mikesková (školní psycholožka) a Vendula Janečková (třídní učitelka 9. A). (Vč)