V pátek 12. října se koná v tělocvičně školy NOVOŠKOLNÍ DISKOTÉKA.  Dětský parlament zve na tuto akci všechny spolužáky i jejich kamarády. Začátek je v 16:00, konec v  21:00 hodin. Nezapomeňte přinést lísteček s informacemi o odchodu, který odevzdáte u vstupu. Je nutné vzít si přezůvky, protože otevřen bude pouze boční vchod do tělocvičny, do šaten se děti nedostanou. Dále si nezapomeňte drobné na občerstvení a 20,- Kč na vstup. (Ji)