Uzávěrka odevzdání tištěných verzí absolventských prací je sice až v pátek 10. května 2019, ale jejich autoři už znají přesný termín, kdy je budou obhajovat. Zde je časový rozpis, z kterého lze vyčíst i vybrané téma a složení tříčlenných komisí. (kal)