V pátek 28. června 2019 se sejdeme v 9 hodin v tělocvičně, kde oceníme žáky, kteří prospěli s vyznamenáním. Kolem desáté hodiny se přemístíme do svých učeben, kde třídní učitelé předají žákům vysvědčení. No a pak oběd a hurá na prázdniny! Chod školní družiny je zajištěn od 6:30 do 9:00 hodin a od 10:00 do 15:40 hodin. (kal)