Nepostradatelný parlament

Také v uplynulém školním roce byli členové dětského parlamentu neobyčejně aktivní. Opět se nezastupitelně podíleli na organizaci významných lánských aktivit. Ba co víc, mnohé sami "parlamenťáci" pod dohledem koordinátorky paní učitelky Ivety Jiříčkové vymysleli a uspořádali. Zde je výčet těch, na které si čtyři dívky pověřené sepsáním zprávy, vzpomněly. (kal)