Stravné na září

Pokud platíte obědy v hotovosti, pak vězte, že ty zářijové můžete zakoupit v kanceláři vedoucí školní jídelny v přízemí školy ve dnech 29. 8. 2019 (čtvrtek) a 30. 8. 2019 (pátek). (kal)