Robotická sobota

V sobotu 28. 9. 2019 se dva žáci Vojtěch Škoda z 5. A a Jakub Dibelka z 9. A zúčastnili akce "Postav si svého robota Otíka".  Od 10 do 15 hodin trávili čas na ZŠ Mládežnická v Trutnově, kde pod vedením zkušených lektorů Hany Šandové z Prahy a Camila Palacia z Columbie robota sestavili a následně naprogramovali. Během akce si vyzkoušeli i létání s dronem. Náš první školní robot je díky klukům na světě a my doufáme, že k němu přibudou další. Chceme se této tematice věnovat ve volném čase i ve výuce. Další novinkou ve škole je 3D tiskárna. Ani ta nebude dlouho zahálet... (Ji)