Základní údaje

Základní škola Úpice-Lány je škola s I. i II. stupněm. Je umístěna v Palackého ulici č. p. 793. Instituci tvoří 11 tříd a 3 oddělení školní družiny. Navštěvuje ji bezmála čtvrt tisícovka žáků.


Charakteristiky školy

Od 1. ledna 2001 vstoupila do právní subjektivity a čítá přes tři desítky zaměstnanců. Ve škole se vyučuje podle školního vzdělávacího programu ÚL. Bohatou tradici má mimoškolní výchova. Převažují kroužky a volitelné předměty sportovního zaměření (míčové hry, karate), důraz je kladen na zdravotnickou přípravu a ekologickou výchovu. Objevují se však i další zájmové útvary: taneční kroužek, hudební dílna, znakový jazyk, pozitivní myšlení v praxi, základy fotografování atd. Koncept sportovní výchovy podtrhuje dokonale propracovaná soutěž "O nejlepšího sportovce školy". Individuální přístup k žákům se specifickými poruchami učení je zabezpečen prací dyslektických a logopedických asistentek. Škola byla zařazena do celostátní sítě škol podporujících zdraví. Zároveň je významným střediskem pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu.


PRIORITY ŠKOLNÍHO ROKU 2019-2020


POČIN ŠKOLNÍHO ROKU