Informace výchovné poradkyně

V rámci předmětu volba povolání navštívila devátou třídu Lenka Mannová. Jak její návštěva proběhla, si můžete přečíst v článku Adély Melicharové.

Dne 31. 10. 2019 naši třídu navštívila bývalá žákyně Lenka Mannová. Jejím úkolem bylo seznámit nás se střední školou, kterou si po skončení školy základní vybrala. Lenka nyní studuje již 3. ročník Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích. Nejprve mluvila o tom, kolik žáků školu navštěvuje a jak je vybavena. Mě ale nejvíce překvapil velký počet oborů, které škola studentům nabízí (chemický laborant, bezpečnostně právní činnost, požární ochrana, kadeřník a vlasová kosmetika). Hovořila také o 17 zahraničních projektech (v Německu, Anglii, Španělsku, na Slovensku…). Projekty spočívají v tom, že žáci cestují do zahraničí za praxí a také za studiem na střední školy se stejným nebo podobným zaměřením. Jelikož se Lenka do jednoho takového projektu již zapojila, vyprávěla o tom, jak vše probíhá na základě vlastní zkušenosti.

Mluvila také o tom, jaké je to bydlet na internátě a dojíždět domů pouze na víkend. Nezapomněla ani na ukázku rozvrhu hodin. Zmínila i velký zájem o tuto školu. Velmi se mi líbilo, jak školu prezentovala. Jsem ráda, že jsme se zase dozvěděli něco nového o další střední škole, protože díky tomu si můžu udělat názor na tuto střední školu a popřípadě ji porovnat s ostatními.

Protože v 9. třídě je několik dívek, které mají zájem o studiu na VOŠ, SZŠ a OA Trutnov (obor praktická sestra), dorazí 29. 11. 2019 do školy také Diviška Šiková, studentka výše uvedené školy.

Iveta Votočková