Dibelkova mapa na výstavě

U příležitosti ústředního kola Zeměpisné olympiády byla na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze uspořádána výstava nejlepších map, které vytvořili účastníci kol krajských. Jsme rádi, že mezi vybranými byla i mapa Povodí řeky Úpy žáka ZŠ Úpice-Lány Jakuba Dibelky ze 7. A. Gratulujeme. (kal)