Třídní učitelka: Mgr. Bohdana Janovská
Školní rok 2018/2019


Dvořáčková Adéla Kutsyn Maksym
Fialová Magdaléna Machová Aneta
Horák Pavel Mokrý David
Jansová Kateřina Peterka Jiří
Kadrmas Radim Rusová Veronika
Kopecký Jiří Semerák Adam
Košnarová Tereza Szczech Robert
Křížková Karolína Vu Thi Yen Nhi
Kubišová Andrea Zelinka Tomáš
 
   

 


17 18 4. B