Jak se daří Joelovi?

Naše škola sponzoruje vzdělání chudého chlapce z Indie od roku 2005, kdy byl ve školce. Za 5000 Kč na rok se mu hradí školní materiály, uniformy, školné, ubytování, dojíždění, pomoc rodině, vánoční dárek, ale i zdravotní péče pro něj i jeho matku. Náš mládenec se jmenuje Joel Charles Rozario. Nyní zdárně ukončil devět let školní docházky a pokračuje středoškolským vzděláváním. Poslal nám vysvědčení (A je naše 1, B 2 atd.), dopis a fotografii(Ro)

Dopis od Joela

Již 11 let podporuje Základní škola Úpice-Lány vzdělávání indického žáka Joela Charlese Rozaria. S novým kalendářním rokem obvykle přichází jeho děkovný dopis. Nejinak je tomu i letos. Zde si ho můžete přečíst. (kal)

Charita na Medových trzích

Blíží se konec roku. Lidé se touto dobou zamýšlejí nad životem svým a životem ostatních lidí více než kdy jindy. Bývají proto přístupnější pomoci lidem, kteří si jejich pomoc zaslouží. Naše škola se letos rozhodla spolupracovat s klienty Centra denních služeb v Úpici. Již dříve jsme pro naše handicapované spoluobčany se žáky sbírali kartičky z Penny, podle kterých se učili vařit apod. V říjnu jsme pro ně s našimi  žáky v rámci Dne zdraví vytvářeli krásná leporela a pexesa, která využijí při výuce.  Na listopadových Medových trzích jsme vystavili jejich výrobky, které nám darovali a prodávali je účastníkům trhů. Utržili jsme 510 Kč a tyto peníze se klientům centra předají. Jak s nimi bude naloženo rozhodne vedoucí centra, Mgr. Kateřina Hofmanová. Zde si můžete prohlédnout fotografie z předání výrobků našich žáků klientům Centra a naopak z odnášky jejich výrobků na Medové trhy.

Symbolické vstupné z trhů v hodnotě 1 Kč použijeme na úhradu vzdělání pro našeho adoptovaného chlapce Joela z Indie. Lány jej adoptovaly již před jedenácti lety. Od té doby se z malého čtyřletého chlapce, který si musel hradit docházku do školky a poté i na základní školu, stal chytrý a šikovný mladík. Bez naší pomoci by byl odsouzen k tvrdé celoživotní dřině bez možnosti se sebevzdělávat a pomáhat tak v budoucnosti své rodině i komunitě. Na Medové trhy dorazilo úctyhodných 402 návštěvníků. Ti přispěli částkou 2460 Kč na úhradu nového školního roku pro Joela. Moc děkujeme! 

Iva Roudná


 

Číst dál...

Píše nám Joel

Indický chlapec Joel nám opět po roce napsal, jak se mu daří. Originál dopisu i jeho překlad do češtiny si můžete přečíst níže. (Ro, kal)

 

 

ADOPCE NA DÁLKU a výtvarná soutěž Můj kamarád z Indie

Adopce na dálku v Hradci Králové slaví 15. výročí. K tomuto jubileu uspořádala Diecézní charita v HK výtvarnou soutěž Můj kamarád v Indii. ZŠ Úpice-Lány byla přizvána k celostátní účasti na této soutěži, protože se již před deseti lety rozhodla sponzorovat vzdělání chudého dítěte z Indie. Školy v Indii jsou placené a chudí lidé si nemohou dovolit posílat do nich své děti. Za 5000 Kč na rok se dítěti uhradí školní materiály, učebnice, uniformy, školné, ubytování, dojíždění, pomoc rodině, vánoční dárek, ale i zdravotní péče pro něj i jeho matku. Školní rok v Indii začíná v červnu a končí v březnu. Náš chlapeček pochází z diecéze Belgaum a jmenuje se Joel Charles Rozario. Škola ho adoptovala v r. 2005, kdy mu byly čtyři roky.
 

Další články...

  1. Adopce na dálku suma sumárum