Jak se daří Joelovi?

Naše škola sponzoruje vzdělání chudého chlapce z Indie od roku 2005, kdy byl ve školce. Za 5000 Kč na rok se mu hradí školní materiály, uniformy, školné, ubytování, dojíždění, pomoc rodině, vánoční dárek, ale i zdravotní péče pro něj i jeho matku. Náš mládenec se jmenuje Joel Charles Rozario. Nyní zdárně ukončil devět let školní docházky a pokračuje středoškolským vzděláváním. Poslal nám vysvědčení (A je naše 1, B 2 atd.), dopis a fotografii(Ro)