ADOPCE NA DÁLKU a výtvarná soutěž Můj kamarád z Indie

Adopce na dálku v Hradci Králové slaví 15. výročí. K tomuto jubileu uspořádala Diecézní charita v HK výtvarnou soutěž Můj kamarád v Indii. ZŠ Úpice-Lány byla přizvána k celostátní účasti na této soutěži, protože se již před deseti lety rozhodla sponzorovat vzdělání chudého dítěte z Indie. Školy v Indii jsou placené a chudí lidé si nemohou dovolit posílat do nich své děti. Za 5000 Kč na rok se dítěti uhradí školní materiály, učebnice, uniformy, školné, ubytování, dojíždění, pomoc rodině, vánoční dárek, ale i zdravotní péče pro něj i jeho matku. Školní rok v Indii začíná v červnu a končí v březnu. Náš chlapeček pochází z diecéze Belgaum a jmenuje se Joel Charles Rozario. Škola ho adoptovala v r. 2005, kdy mu byly čtyři roky.
 
 
Vernisáž výstavy proběhla 5. května v Městské knihovně Hradce Králové. Této výstavy se zúčastnilo 13 žáků druhého stupně naší školy, kteří se svými obrázky zvítězili ve školním kole. Pavlína Galuščáková z 8. B vyhrála první místo v kategorii 7. - 8. tříd a ze slavnostního vyhlášení za účasti ředitele Diecézní charity, koordinátorky programu Adopce na dálku, zástupkyně starosty Hradce Králové si odnesla tašku plnou věcných cen. V programu vystoupil folkrockový písničkář Michal Horák, děti z Centra pro integraci cizinců zahrály divadelní představení. Žáci všech zúčastněných škol mohli otestovat při etnické ochutnávce výborné dezerty a prohlédnout si obrázky zaslané do soutěže. Všichni jsme strávili v knihovně příjemné odpoledne a měli radost, že jsme součástí projektu, který pomáhá chudým dětem získat vzdělání.  
I. Roudná, J. Hrabánková