Závěrečná zpráva EVVO 2020-2021

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA

1) Čeho si nejvíce cením za uplynulý školní rok

            Cením si toho, že na problematiku EVVO nezapomínáme. Že ji připomínáme napříč všemi vyučovacími předměty. Jelikož nemáme samostatný vyučovací předmět, jako tomu bylo dříve, je to jediná možnost, jak do žáků trošku té ekotématiky vpravit. 

            Cením si i toho, že kolegyně a kolegové jdou žákům příkladem, připomenou jim, kam patří plasty, papíry atd. Budu se snažit, abychom i nadále v žácích podporovali toto ekologické cítění, i když doba koronavirová tomuto moc nepřispívá. Odpadu z testovacích sad je opravdu velmi mnoho…

            Nadále jsme zapojeni do projektu Les ve škole. Odtud čerpáme nejen materiální podporu, ale také metodiku a velké množství inspirace         

2) Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí

            Projekty:

  • Myslivost a její zákonitosti - ŠD
  • Les ve škole
  • Odpadové hospodářství
  • kvůli COVID-19 se neuskutečnil Den Země a Igelitiáda

            Akce:

  • sběr bylin
  • příspěvky do místních médií – Úpické noviny, TV-JS, web Království – Jestřebí hory, o.p.s., web Informační portál Svazku obcí Jestřebí hory a další
  • a mnoho dalších aktivit

               

7. června 2021                                                                                                  Petra Nývltová