Od kdy do kdy...

Časy zahájení výuky žákyň a žáků 1., 2. a 4. třídy v týdnu od 12. do 16. dubna 2021 najdete v sekci "Změny v rozvrhu". (Ks)