Časový rozpis obhajob absolventských prací 2021

Nejdéle v pátek 7. května 2021 odevzdají žáci 9. třídy své absolventské práce, které právě finalizují a ladí jejich konečnou podobu. Obhajovat je budou 24.–26. května 2021 - viz rozpis. (Ks)