Jak od 3. května 2021?

V návaznosti na dokument MŠMT "Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021" sdělujeme, že v případě naší školy se v týdnu od 3. do 7. května vrátí k prezenční výuce žáci 6. A, 6. B a 8. A; v týdnu od 10. do 14. května pak žáci 7. A, 7. B a 9. A. První stupeň pokračuje v rotační výuce jako doposud. Rozvrh hodin, časy příchodů do školy a ukončení vyučování naleznete ve "Změnách v rozvrhu" (odrolujte na druhou stranu). (Ks)