Školní kolo v poznávání živočichů

Návrat žáků na prezenční výuku do školy v příštím týdnu nám umožní uspořádat školní kolo v poznávání živočichů. Soutěž proběhne na Moodlu v počítačové učebně v těchto termínech: 6. třída: úterý 18. května 2021 7:10-7:50 učebna PC, 7. třída: středa 19. května 2021 7:10-7:50 učebna PC a 8.-9. třída: čtvrtek 20. května 2021 13:00-13:30 učebna PC. Úspěšní řešitelé budou odměněni jedničkou do přírodopisu a účastníci pochvalou do žákovské knížky. Teoretická část přírodopisné soutěže se uskuteční v posledním květnovém týdnu a poznávání rostlin v polovině června. Už se těším na vaši účast. (Jč)