Děkujeme

Byl to školní rok složitý pro všechny. Divnější než divný, jak ho nazval jeden náš kolega. Pro žáky, pro rodiče, pro učitele. Ti ze dne na den museli své přípravy přepracovat do úplně jiné podoby. Žáci si zase byli nuceni udělat harmonogram, aby jim něco neuniklo. A rodiče dohlížet, zda se jejich děti nezabývají něčím jiným, než by měly. A když už se do školy žáci dostali, měli větší nápor i nepedagogičtí zaměstnanci, aby všem neustále se měnícím protiepidemickým pravidlům vyhověli. Všem vám patří velké díky. Moc si vašeho nadměrného úsilí, které jste v uplynulém roce museli vyvinout, vážíme. DĚKUJEME
Byla to zatěžkávací zkouška. Myslím však, že jsme ji zvládli se ctí. (Ks)