Vyhodnocování celoročních soutěží tak trochu jinak

Odměny za celoroční soutěže jsme dvacet let předávali na konci školního roku v tělocvičně. Loni poprvé před školou. A letos? Do tělocvičny bychom se při dodržení dvoumetrových rozestupů nevešli. Venku bylo nevlídno, chladno... Pan zástupce ředitele Jakub Huček naštěstí vymyslel originální náhradní variantu. Stačily mu notebook s kamerou, Google Meet, dataprojektor, tabule. A žáci mohli sledovat přímý přenos z předávání cen ve svých třídách. Ocenění se vždy dostavili na legendární "čtverec" v prvním patře, kde dostali zaslouženou odměnu. Fotoreportáží byla pověřena Kateřina Vašíčková. Nejdříve jsme tleskali úspěšným členům žákovské běžecké štafety, která skvěle reprezentovala školu při Olfincar půlmaratonu v Trutnově. Poté jsme poděkovali Natálii Bidlové za práci redaktorky, která se podílela na reportážích Televize JS z lánských akcí. Posléze paní učitelka Iveta Jiříčková pochválila členy dětského parlamentu. Následovaly kolegyně z předmětové komise češtiny, které předaly ceny nejlepším autorům příspěvků do školního časopisu, které psali v rámci literárního projektu "Jak to vidím já". Záhy byli oceněni medailisté okresního i krajského kola soutěže Požární ochrana očima dětí. Pan učitel Zdeněk Hrabánek předal diplomy a vybídl k výběru cen nejlepší desítku hádankářů. Posléze se na čtverci vystřídali 102 vyznamenaní žákyně a žáci, kteří samozřejmě převzali zaslouženou odměnu také. Na závěr byli vyhlášeni nejaktivnější sběrači bylin.
Bylo to řešení náhradní, ale ukázalo se jako použitelné v případě potřeby i v budoucnu. (Ks)

P. S.: Vyhlášení vítězů soutěže O nejlepšího sportovce školy v kategorii žákyň a žáků 6. až 9. tříd proběhlo už v pondělí 28. 6. Ještě za slunečného počasí, venku a s připravenými stupni vítězů. Jak se patří.