Ohlédnutí...

I během minulého "netradičního" školního roku probíhala ŽOLÍKOVÁ SOUTĚŽ. Žáci, kteří pečlivě plnili úkoly během distanční výuky obdrželi každý měsíc dva žolíky. Ti nejzodpovědnější a nejsvědomitější odjeli za odměnu na tajný výlet do aquaparku do Pardubic, kde si to všichni užili. Podívejte se do naší fotogalerie.

Ohlédnutí druhé patří našim (již bývalým) deváťákům. I přes dané hygienické podmínky se jim podařilo připravit slavnostní ukončení školní docházky. V divadle  Aloise Jiráska se důstojně rozloučili se zaměstnanci školy a poděkovali jim za jejich práci a péči. Přejeme jim na další cestě hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti. Plňte si své sny! 

Nejdůležitější okamžiky od zápisu po odchod ze školy jsou zachyceny v reportáži Televize-Js. Na předání posledního vysvědčení se můžete podívat i do fotogalerie na našich stránkách.  (Ji)