MAP Trutnovsko II

V pondělí 12. 7. 2021 uspořádala MAS KJH, o. p. s., tiskovou konferenci ve Společenském centru UFFO v Trutnově. Představila projekt MAP Trutnovsko II, který má v regionu přispět ke zvýšení kvality vzdělávání. Do tohoto projektu je na území ORP Trutnov zapojeno 46 MŠ, ZŠ, ZUŠ nebo speciálních škol. Na tiskové konferenci byly představeny hlavně nedávné aktivity – sdílecí cyklus Učitelé sobě, série školení pedagogů přes online platformy či namlouvání pohádkových audioknížek žáky základních škol… TK přibližuje videoreportáž Martiny Adamů a Miloše Šálka, kterou si můžete pustit na YouTube kanálu, i tisková zpráva. (Petr Záliš)