Školská rada volila a schvalovala

Nová Školská rada ZŠ Úpice-Lány na svém ustavujícím jednání 7. 2. 2018 volila předsedkyni a tajemnici. Předsedkyní se stala Ing. Irena Davidová, tajemnicí pak Mgr. Iveta Jiříčková. Dalšími členy jsou Petra Koudelová, Mgr. Bohdana Janovská, Ing. Martin Strachota a Martin Hofman. Při své první schůzi rada také aktualizovala a schvalovala Řád školy, který v novém znění vstupuje v platnost od 8. 2. 2018. (kal)