Základní údaje


Základní škola Úpice-Lány je škola s I. i II. stupněm. Je umístěna v Palackého ulici č. p. 793. Instituci tvoří 12 tříd a 3 oddělení školní družiny. Navštěvuje ji bezmála čtvrt tisícovka žáků.


Charakteristiky školy

Od 1. ledna 2001 vstoupila do právní subjektivity a čítá přes tři desítky zaměstnanců. Ve škole se vyučuje podle školního vzdělávacího programu ÚL. Bohatou tradici má mimoškolní výchova. Převažují kroužky a volitelné předměty sportovního zaměření (míčové hry, karate), důraz je kladen na zdravotnickou přípravu a ekologickou výchovu. Objevují se však i další zájmové útvary: taneční kroužek, hudební dílna, znakový jazyk, pozitivní myšlení v praxi, základy fotografování atd. Koncept sportovní výchovy podtrhuje dokonale propracovaná soutěž "O nejlepšího sportovce školy". Individuální přístup k žákům se specifickými poruchami učení je zabezpečen prací dyslektických a logopedických asistentek. Škola byla zařazena do celostátní sítě škol podporujících zdraví. Zároveň je významným střediskem pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu.


PRIORITY ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022


POČIN ŠKOLNÍHO ROKU


 

 


 Otevření školy

"Slavnostní otevření školy se konalo v neděli 28. srpna 1932. Za stálého horkého počasí vyšel o půl desáté za zvuku dvou úpických kapel průvod žactva škol I. obvodu s praporem chlapecké školy v čele k nové škole na Lánech. Veliké účasti občanstva nevadila ani probíhající pouť v Zálesí. Po československé hymně uvítal přítomné předseda místní školní rady Josef Jizba, dále mluvil okresní školní inspektor Václav Nedbal, pan starosta Chvála, za živnostníky, kteří na stavbě pracovali, poděkoval místní školní radě Robert Brož. Poté předseda místní školní rady Josef Jizba předal správci školy Aloisi Urbanovi klíče. Vyučovat se ve škole začalo ve čtvrtek 1. září 1932."

(citováno ze školní kroniky)